Skip to content

Het belang van een gezonde bodem: Een holistische oplossing

(Bron; Conscious Planet)

De meesten van ons zijn vertrouwd met woorden en begrippen als Klimaatverandering, CO2 uitstoot, luchtvervuilingen en waterschaarste, maar zeer weinigen hebben de aandacht gevestigd op de bodem. Al millennia lang wordt het leven op aarde in stand gehouden door een dunne laag vruchtbare grond op de aardkorst. Maar… Wat is de bodem precies en wat doet het?

Bodem is ZAND + ORGANISCH MATERIAAL

Er heerst een wijdverbreid misverstand dat de bodem bestaat uit een hoop mineralen en steenstof. Zozeer zelfs dat mensen de woorden “aarde”, “zand” en “bodem” door elkaar gebruiken!

De bodem is de basis van bijna al het leven op deze planeet. Het is een complex symbiotisch systeem van organisch materiaal, gassen, vloeistoffen en levende organismen die samen het leven ondersteunen. Zonder organische content in de vorm van humus, levende organismen en microben wordt de bodem gereduceerd tot passief zand.

87% procent van het leven op aarde is afhankelijk van de bodem.

Eén theelepel aarde bevat meer levende organismen dan dat er mensen zijn op de planeet.

In veel opzichten is het de bodem die de gehele voedselketen en het gehele ecosysteem in stand houdt. Het is de rijkdom aan organisch materiaal in de bodem die al het andere afhankelijke leven in stand houdt, met inbegrip van het menselijke leven. In feite komt het Engelse woord “Human” (mens) van het Latijnse woord “Humus.” Een bloeiende, levende bodem is van vitaal belang voor het leven.

De hoeveelheid koolstof opgeslagen in de bodem is 3 maal zo groot als in levende planten.

Na de oceanen is de bodem de grootste opslagplek van C02 ter wereld. De bodem, die rijk is aan organisch materiaal, houdt CO2 vast en slaat het op. Aan de andere kant geeft de grond die wordt omgeploegd en vervolgens opdroogt en afsterft, dezelfde hoeveelheid CO2 af aan de atmosfeer.

We hebben een bodem nodig die rijk is aan organische inhoud, die het plantenleven ondersteund, zodat de buitensporige koolstofuitstoot van de afgelopen eeuw kan worden opgeslagen.

De bodem is het grootste waterreservoir op de planeet. 90% van het water dat nodig is voor de landbouw komt uit de bodem.

Bodemdiversiteit speelt een grote rol bij de zuivering van water dat door de bodem sijpelt. Rijke bodems zorgen niet alleen voor voldoende grondwater, maar zijn ook essentieel voor de gezondheid van riviersystemen in de tropen – de sleutel tot het oplossen van de watercrisis in verschillende delen van de wereld.

Een gezonde bodem voorkomt ook de gevaarlijke cycli van overstromingen en droogtes die zoveel regio’s in de wereld teisteren.

De bodem speelt ook een belangrijke rol bij het schoonhouden van de LUCHT.

Het is bewezen dat bodemmicroben in staat zijn om luchtverontreinigende stoffen te absorberen. De bomen, planten, struiken en grassen die de bodem herbergt zijn de longen van de aarde, die ons voorzien van vitale zuurstof en de overtollige CO2 absorberen. Groene lucht is schone lucht!

We hebben geen wetenschappelijke publicatie nodig om dit aan ons te vertellen – een eenvoudige wandeling in een divers bos zal ons overtuigen.

95% van ons voedsel komt van de kostbare bovenste laag van de bodem.

Een gezonde bodem leidt tot een gezonde voedselproductie. Het vormt de basis voor landbouw en is het medium waarin bijna alle voedselproducerende planten groeien. Een gezonde bodem levert de essentiële nutriënten, water, zuurstof en ondersteuning aan de wortels die planten nodig hebben om te groeien en te bloeien. De bodem fungeert ook als buffer om tere plantenwortels te beschermen tegen drastische temperatuurschommelingen.

De bodem is de basis van ons leven. Maar……

Landbouw, ontbossing en andere factoren hebben de toplaag van de bodem in een alarmerend tempo aangetast en geërodeerd. Wereldwijd is 52% van de landbouwgrond al aangetast. De planeet verkeert in een crisis. Als het huidige tempo van bodemdegradatie aanhoudt, zou dit het einde betekenen van het leven zoals wij dat kennen.

Bijna elke grote ecologische crisis is, in enige mate of vorm, een gevolg of een symptoom van de degradatie van de bodem. Ook kan bijna elk milieu- of milieugerelateerd pijnpunt worden aangepakt door een gezonde bodem te creëren.

Het is in feite een misvatting te denken dat we één aspect van onze omgeving kunnen aanpakken zonder het geheel aan te pakken, omdat geen enkel aspect van het ecosysteem geïsoleerd functioneert. De oplossing is pas compleet als we ons ervan bewust worden dat het leven één enkel complex verschijnsel is, dat zich allemaal in een grote samenhang voltrekt. In veel opzichten is de bodem het onderliggende platform waaruit het leven ontspringt. Als we de bodem herstellen, hebben we de beste kans om het geheel te herstellen.

 

De Oplossing; BRENG TENMINSTE 3-6% ORGANISCH MATERIAAL TERUG IN DE BODEM

Door het land in de schaduw van vegetatie te brengen en door de bodem te verrijken met plantaardig afval en dierlijke uitwerpselen.

(Bron; Conscious Planet)

Sadhguru says, “The only reason to conserve nature is to create a Conscious planet, that is every one of us is a conscious existence. “

Nog vragen?

Neem contact met ons op

Vragen op dag van levering

Heeft u vragen over de levering of over de Track&Trace code? Bekijk eerst uw spammail en neem daarna contact met ons op. 

Volg ons